روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تاجر اسب

آنلی بیتون می‏گوید:

خرید و فروش اسب در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‏شوید. دیدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ی بهبودی در امور مالی است.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,