روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تاب

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکی از کارهایتان دچار شک و تردید می‏شوید. اگر در خواب بر روی تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعی نمی‏توانید درست تصمیم بگیرید.

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,