روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بی گناه

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي گناه هستيد : شما  خيلي پرشور و هيجان هسنيد .

شما مي دانيد كه بي گناه نيستيد : موقعيت بسيار مهمي بدست خواهيد آورد.

يك شخص بي گناه را محكوم كرده اند : پول و         خوشبختي در انتظار شماست .

افراد خانواده بي گناه هستند : بحثهاي بسيار دشوار درباره كارتان در پيش داريد .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,