روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بیوه مرد

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بيوه مرد : اتحاد دربين دوستان

يك مرد بيوه با زني همسال خودش ازدواج مي كند : آرزهايش برآورده مي شود.

يك مرد مسن بيوه با دختري جوان ازدواج مي كند : او قرباني عاقبت نينديشي خود خواهد شد .

يك مرد بيوه باخواهرزنش ازدواج مي كند : يك دشمني بزرگ

يك مرد بيوه با يك زن ثروتمند ازدواج مي كند:غم

يك مرد بيوه با يك زن جوان ازدواج مي كند : ادارة امور مختلفي بدستش مي افتد.

شما بيوه هستيد : منفعتهاي جديد و لذتهاي جديد

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,