روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بیوه زن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بيوه زن : بزودي خبرهاي بسيار خوشي دريافت خواهيد كرد.

يك زن خواب ببيند كه بيوه شده : شادي و سلامتي

يك بيوه ازدواج مي كند :درآمد و تدابير خود را با دست خود از بين برده ايد .

يك زن بيوه با يك مرد ثروتمند ازدواج مي كند : خوشبختي تضمين مي شود.

يك زن بيوه با يك مرد جوان ازدواج مي كند : ناكامي درعشق

يك زن ثروتمند بيوه با يك مرد فقير ازدواج ميكند : موانع غيرقابل عبور نمايان مي شوند .

يك زن بيوه با يكي از فاميلهاي دورش ازدواج ميكند: تغييرات كلي در زندگي

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,