روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بیداری

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كرديد كه هوشيار هستيد، بيانگر تجربياتى تلخ است.

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه از خواب بيدار مى‏شويد، نشان‏دهنده‏ى موفقيت در انجام كارها است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما را بيدار مي كنند : مراقب باشيد دردسرهاي بسياري به شما نزديك مي شوند .

شما خودتان بيدار مي شويد : دركارها موفق خواهيد شد .

اعضاء خانواده را بيدار مي كنيد : مخالفان شما به هدفشان نرسيده اند .

اشخاص ديگر را بيدار مي كنيد : وقايع خوشايند در انتظار شما هستند.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما به مدت طولاني بيداري مي كشيد : وجدان شما بسيار مغشوش است .

ديگران به خاطر شما بيداري مي كشند : خواسته شما برآورده مي شود ولي با تاخير .

شما بالاي سر يك بيمار بيماري مي كشيد : پول و شادي

بالاي سر مرده بيدار مي مانيد : تمامي آرزوهايتان برآورده مي شود.


 

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,