روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بي تربيتي

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي تربيت هستيد : نگذاريد روي شما تاثير بگذارند .

ديگران بي تربيت هستند :ديگران باعث بوجودآمدن يك حادثه مي شوند .

خودتان را در بين افراد بي تربيت مي بينيد : موفقيت در كارها

دوستان شما بي تربيت هستند : افكار و اخلاق خودتان را بيشتر كنترل كنيد .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,