روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بي ادب بودن

لوک اويتنهاو مي گويد :

بي ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهيد شد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي ادب هستيد : شما را سر جايتان مي نشانند

يك مرد بي ادب باشد : او فقط براي موفقيت كار ميكند.

يك زن بي ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند كرد.

دوستان بي ادب هستند : با ديگران با بي ادبي رفتار خواهيدكرد.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,