روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بهمن

لوک اويتنهاو مي گويد :

بهمن : بدبختي

دفن شدن در زير بهمن : شکست خوردن

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب ببينيد كه بهمن راه شما را مسدود مى‏كند، به اين معنا است كه دچار مشكل مى‏شويد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بهمن : موانع غيرقابل عبور راه شما را سد خواهند كرد.

شما يك بهمن را مشاهده مي كنيد كه از كوه سرازير مي شود : بزودي شانس به سراغتان مي آيد .

شما زير يك بهمن مدفون شده ايد : منفعت بزرگ در كارها .

ديگران زير بهمن مدفون شده اند : يك تغيير مهم در اطراف شما رخ ميدهد .

بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : اين ماه بهترين ماه براي پول درآوردن است .

در ماه بهمن به شما هديه مي دهند :در عشق به شما خيانت مي شود .

بچه هاي در ماه بهمن بدنيا مي آيد : نگرانيهاي شما بيشتر مي شوند .

خواب ماه بهمن در طول ماههاي ديگر : بيماري

شما در بهمن ماه بدنيا مي آيد : وقايع مهم و خوشايندي براي شما اتفاق مي افتد .

بچه ها در ماه بهمن بدنيا آمده اند : آنها يك شغل سياسي خواهند داشت .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,