روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بند باز

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى كارهاى يك بندباز در خواب، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب ببينيد كه از يك بندى پرت مى‏شويد، به اين معنا است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه عواقب ناخوشايندى به همراه دارد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه يك بندباز هستيد، به اين معنا است كه كارهاى شما دشمنانتان را نابود مى‏سازد. اگر در خواب زنى را مشغول بندبازى ببينيد، به اين معنا است كه دشمنان بر عليه شما نقشه‏هايى كشيده‏اند.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,