روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بليط

ليلا برايت مى‏گويد:

خريد بليط براى سفر، بيانگر آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى نماييد. خريدن بليط سينما در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارهايتان عجله نكنيد. اگر كسى به شما يك بليط سينما )تئاتر( داد، بيانگر آشنايى با افراد جديد است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بليط : يك دورة خوب شروع مي شود.

يك بليط كه رويش اعدادي نوشته شده : شهرت و موفقيت .

بليط شما باطل مي شود : خبرهايي كه مدتها در انتظار شان بوديد دريافت مي كنيد

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,