روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بع بع

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

صداي بع بع يك بره را مي شنويد : خوشبختي در كارها

صداي بع بع تعدادي بره را مي شنويد : خوشبختي در خانواده

بره ها را مي بينيد كه بع بع مي كنند : در آمد شما بيشتر خواهد شد .

تعداد كثيري بره در حال بع بع كردن : نامزدي شما نزديك است .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,