روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بسته پستي

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ گرفتن بستة پستي در خواب ، نشانة ناخوشنودي از وضع مساعد زندگي است . و بازگشتن فردي عزيز از سفر .

۲ـ حمل كردن بستة پستي در خواب ، علامت كار كردن روي موضوعي مطلوب است .

۳ـ اگر در خواب بستة پستي از دستتان بيفتد ، نشانة آن است كه در معامله اي شكست خواهيد خورد .

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب بسته‏اى به شما برسد كه درون آن خالى باشد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار مشكل مى‏شويد. اگر در خواب ببينيد كه بسته‏ى پستى، طلايى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ى آن است كه به موقعيت‏هاى اجتماعى بالايى خواهيد رسيد. 

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,