روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

برنز

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر دختري در خواب مجسمه اي از برنز ببيند ، نشانة آن است كه در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شكست روبرو خواهد شد .

۲ـ اگر دختري در خواب ، مجسمه اي از برنز ببيند كه حركت مي كند ، دلالت بر آن دارد كه در امر ازدواج با فردي تا آخرين مراحل پيش مي رود ، اما ازدواج صورت نمي گيرد .

۳ـ ديدن حشرات برنزي در خواب ، نشانة حسادت و نابودي است .

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,