روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

برليان

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن برليان در خواب ، نشانة آن است كه براي رسيدن به بزرگترين هدف خود با مانع و نوميدي روبرو خواهيد شد .

۲ـ ديدن برليان شكسته در خواب ، علامت آن است كه فردي مورد اعتماد به شما بي وفايي مي كند .

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كسى به شما برليان هديه داد، بيانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببينيد كه برليانى را گم كرده‏ايد، نشانه‏ى جدايى از يكى از دوستانتان است.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,