روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

برج مراقبت

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بيانگر بروز مشكلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب از برج ديده باني بالا برويد ، نشانة آن است كه تمايل داريد به تحقيقات نظري و بررسي فرضيه ها بپردازيد و بررسي واقعيات زندگي را به ديگران واگذار كنيد .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,