روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

برادر شوهر

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

خواب برادرشوهر : نزديكان شما مي خواهند از بي خبري شما سوء استفاده كنند .

خواب ببينيد كه با برادر شوهرتان ازدواج مي كنيد : بيمار خواهيد شد .

با برادر شوهرتان مغازله مي كنيد : علامت شكست براي مخالفان شما

شما برادر شوهرهاي متعدد داريد : منفعت مالي

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,