روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

برادر زاده

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودي در آمد كافي به دست خواهيد آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگين و مأيوس ببينيد ، نشانة آن است كه با عدم آسايش و نوميدي دست به گريبان خواهيد شد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

برادره زاده – خواهرزاده (پسر)

خواب برادر زاده تان : يك زندگي طولاني

برادر زاده هاي بسياري داريد : سلامتي شما عالي خواهد بود.

با برادر زاده هايتان مشاجره مي كنيد : كارهاي شما به اتمام مي رسند .

برادر زاده هايتان را دوست داريد :پول

برادر زاده تان كشته مي شود: اغتشاش و سردرگمي در كارها

يك برادر زاده لخت : شانس در عشق

 

 

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,