روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بدگماني

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

به ديگران بدگمان هستيد : هماهنگي دربين دوستان

ديگران به شما بد گمان هستند : شديداً بيمار خواهيد شد .

بين زن وشوهر بد گماني وجود دارد : زندگي شما طولاني و خوش خواهد بود .

به اعضاء ديگر فاميل بدگمان هستيد : يك تغيير مهم و خوشايند

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,