روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بار سنگين

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد .

اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي

بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز

دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

نرم افزار محاسبه سن