روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

باد مغرب

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

باد ملايمي كه از مغرب مي وزد : يك مرد بي ادب به شما توهين خواهد كرد.

شما در جنگل هستيد و بادملايمي از مغرب مي وزد : فروتني و سادگي شما آشكارا است.

فال تاروت اندروید