روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

بادنما

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به يك بادنما نگاه مي كنيد : ديگران از شما تعريف مي كنند .

مسير بادنما از شمال به جنوب مي چرخد : ضرر مالي

بادنما از جنوب به طرف شمال مي چرخد : منفعت مالي.

نرم افزار محاسبه سن