روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اژدر

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اژدر : مراقب اطرافيانتان باشيد .

يك اژدر را آتش ميزنيد : زندگي شما تغيير خواهد كرد.

اژدر منفجر ميشود : اشخاص حسود شما را احاطه مي كنند

اژدر به هدف مي خورد : فرزندان شما سبب خوشي و لذت شما خواهند بود.

فال تاروت اندروید