روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ايستگاه قطار

لوک اويتنهاو مي گويد :

ايستگاه قطار : مسافرت کوتاه
تماشاي ايستگاه قطاراز دور : يک مهمان ناخوانده

 

ليلا برايت میگويد:

مشاهده ايستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغيير و تحولات جديد و خوشايند در زندگى است. اگر در خواب ببينيد كه در راه آهن قدم مى‏زنيد، به اين معنا است كه هديه‏اى دريافت مى‏كنيد.

نرم افزار محاسبه سن