روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

انگليسی

ليلا برايت می‏گويد:

انگليسى صحبت كردن در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه در امور شغلى پيشرفت مى‏كنيد اما در روابط عاشقانه‏تان به مشكلات برخورد مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خواندن يك كتاب انگليسى هستيد، نشانه‏ى آن است كه زندگى يكنواختى داريد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است:

خواب يك زن يا مرد انگليسي : دوست خوب شما خيالهاي بدي در سرش دارد .

تعداد زيادي انگليسي با هم : دوستان دورو وحيله گر در ا طراف شما هستند .

شما به انگلستان مي رويد : طلبكاران از شما در خواست پول مي كنند .

در انگلستان زندگي مي كنيد : خواسته هاي شما بر آورده نخواهد شد .

شما با يك زن يا مرد انگليسي رابطه داريد : از يك بيماري ناشناخته رنج خواهيد برد.

فال تاروت اندروید