روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

انگشت سبابه

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد .

مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد .

ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد .

نرم افزار محاسبه سن