روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

انعکاس

ليلا برايت می‏گويد:

شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما انعكاس صدايي را درنزديكي مي شنويد : دوستان بسيار خوب به ديدن شما مي آيند .

يك انعكاس صداي خيلي دور : از خوشبخت شدن يكنفر باخبر مي شويد .

انعكاس صدا درون يك غار : بر دشمنان و بدخواهان پيروز مي شويد .

فال تاروت اندروید