روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

انضباط

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد .

شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد .

ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند .

در يك زندان به انضباط زياد توجه نمي كنيد : صحبتهاي ديگران به شما صدمه مي زند .

شما به بچه ها انضباط ياد مي دهيد : توجه بيشتري به اعمالتان داشته باشيد .

فال تاروت اندروید