روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

انتظار

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه منتظر كسي هستيد : يك دوست بد به شما نزديك است .

منتظر هستيد آماده براي عمل : يك دوست ميخواهد پنهاني به شما كمك كند .

منتظر رسيدن كسي هستيد كه دوستش داريد : ايام خوش شروع مي شود .

فال تاروت اندروید