روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

انبر

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انبر : در يك مشاجره بزرگ گرفتار ميشويد

از انبر استفاده مي كنيد : دشمنان در پي شكست شما هستند .

انبر مي خريد : بدشانسي

دشمنان از انبر استفاده مي كنيد : دردسر و مشكلات بسيار

نرم افزار محاسبه سن