روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

الکل

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشيدن آن با آدمهاي سرخوش : دوره اي خوش خواهيد داشت
نوشيدن آن با آدمهاي غمگين : خيانت

 

ليلا برايت میگويد:

نوشيدن الكل در خواب، بدين معنا است كه از كارهايتان نتايج خوبى به دست نمى‏آوريد.

فال تاروت اندروید