روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اقاقيا

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب گل اقاقيا در فصل : ناكامي و مصيبت بزرگ در انتظار شماست .

خواب گل اقاقيا خارج از فصل : آرزوهايتان برآورده مي شود .

به شما گل اقاقيا مي دهند : شما يك دوست صادق داريد .

گل اقاقيا را بو مي كنيد : اوقات خوشي فرامي رسد.

فال تاروت اندروید