روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

افسانه

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك افسانه تعريف مي كنيد : يك اتفاق مهم و خوشايند رخ مي دهد .

ديگران يك افسانه تعريف مي كنند : بايد در فكر اصلاح زندگيتان باشيد .

براي بچه ها افسانه تعريف مي كنيد : يك شادي بزرگ

نرم افزار محاسبه سن