روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اعلام خطر

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما اعلام خطر مي كنيد : نقشه هايتان را دنبال كرده و آنها را عملي كنيد،حتماُ موفق خواهيد شد .

شما اعلام يك خطر آتش سوزي را مي شويد ، درحاليكه خوابيده ايد : خبرهاي غيره منتظره

اعلام خطر را مي شنويد در حاليكه بيدار هستيد : يك تغيير مهم در زندگيتان رخ خواهد داد.

از يك اعلام خطر وحشت مي كنيد : دردسر و ناراحتي در پيش است.

نرم افزار مدت تماس