روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اعتراف

ليلا برايت میگويد:

اگر در خواب ببينيد كسى به چيزى اعتراف مى‏كند، بيانگر آن است كه به شما تهمت مى‏زنند. اگر در خواب ببينيد كه از كسى اعتراف مى‏گيريد، به اين معنا است كه در يك كار خير شركت مى‏كنيد.

فال تاروت اندروید