روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اشعه ايکس

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دستگاه اشعه ايكس : نگرانيهاي شما برطرف ميشود .

شما را زير اشعه ايكس مي گذارند : ناكامي پشت ناكامي.

نتايج يك آزمايش با اشعه ايكس : يك حادثه دلپذير

آزمايش اشعه ايكس روي ديگران انجام مي دهيد : مشاجره در فاميل

شما يك دستگاه اشعه ايكس را بكار مي اندازيد : درآمدخوبي خواهيد داشت .

نرم افزار مدت تماس