روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اشتياق

آنلي بيتون میگويد:

اگر دخترى در خواب نامزدش را ببيند كه مشتاقانه منتظر ديدار او است، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوشايند و پذيرفتن پيشنهادى است كه سال‏ها منتظرش بود.

اگر در خواب خود را مشتاق ديدار كسى ببينيد به معناى آن است كه خبرهايى خوب از دوستانتان خواهيد شنيد.

طالع بینی باستان