روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اشتها داشتن

لوک اويتنهاو مي گويد :

اشتها داشتن : مشکل مادي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

اشتهاي شما زياد است : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد.

اشتهاي شما كم است : سلامتي شما بخطر خواهد افتاد .

اشتهاي شما خيلي زياد است : يك ضرر مالي

اشتهايتان را از دست ميدهيد : يك راز خطرناك

فال تاروت اندروید