روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اسکي روي يخ

ليلا برايت می‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه مشغول اسكى روى يخ هستيد، نشانه‏ى آن است كه براى پيشرفت در كارها از كمك ديگران استفاده مى‏كنيد و اگر ديگران را مشغول بازى ديديد، نشانه‏ى آن است كه شما بين دوستانتان تفرقه مى‏اندازيد.

 

آنلي بيتون می‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه در هنگام اسكى يخ مى‏شكند، نشانه‏ى آن است كه از حمايت دوستى ارزشمند برخوردار مى‏شويد.

طالع بینی باستان