روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اسفنج

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ ديدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است كه فريب و نيرنگ ديگران را خواهيد خورد .

۲ـ اگر خواب ببينيد براي نظافت از ابر يا اسفنج استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه قرباني حماقت خود خواهيد شد .

 

ليلا برايت می‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه اشياء را با اسفنج مى‏شوييد، نشانه‏ى آن است كه بايد در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فكر، شكيبا باشيد در غير اين صورت يك شخص خيرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب ديديد كه خودتان را با اسفنج مى‏شوييد، نشانه‏ى آن است كه با درايت مشكلات خود را حل مى‏كنيد.

فال تاروت اندروید