روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

استوا

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب خط استوا : زندگي شما دوباره خوش و خرم خواهد شد .

از خط استوا با يك كشتي عبور مي كنيد : زندگي جديدي را شروع خواهيد كرد .

ديگران از استوا عبور مي كنند : رقبا و دشمنان بسيارند.

نرم افزار محاسبه سن