روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اسباب

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

۱ اسباب آشپز خانه : فقر
۲ لوازم التحرير : خطر خيانت
۳ اسباب فلزي : مرگ
۴ اسباب چوبي : از ولخرجيهاي بيهوده بپرهيزيد
۵ اسباب سربي : ثروت
۶ اسباب و آلات مي سازيد : رنج و ناكامي
۷ اسباب چيني : بيماري

شما فروشنده اسباب هستيد : بايد رنجهاي بسياري را تحمل كنيد .

خواب اسباب بازي : خانواده شما خوشبخت خواهند شد .

به بچه ها اسباب بازي مي دهيد : يك دوره خوشي شروع ميشود .

اسباب بازي ميخريد : فرزندان شما باهوش و برجسته خواهندشد .

به بچه ها اسباب بازي هديه ميدهيد : دوستان شما وفادارند .

اسباب بازي شكسته : بيماري .

فال تاروت اندروید