روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اسباب سفر

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدن : از دست دادن شغل شما را تهديد ميکند
سفر کردن با بار بسيارزياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

اسباب سفر درخانه : يك مسافرت در پيش است .

اسباب سفر در خيابان : وسائل شخصي شما ربوده ميشود .

نمي توانيد اسباب سفرتان را پيدا كنيد : ديگران سعي دارند شما را تحريك كنند .

اسباب سفر اشخاص ديگر : يك تغيير مهم در زندگي عشقي شما رخ ميدهد .

اسباب سفر شما بسيار سنگين هستند : ضرر مالي

اسباب سفر شما براحتي حمل ميشود : از مشكلات براحتي عبور خواهيد كرد.

اسباب سفرتان را گم ميكنيد : ۱- ارث ۲- مشاجره در فاميل

عشاق اسباب سفرشان را گم مي كنند : روابطشان بهم خواهد خورد .

بستگان اسباب سفرشان را گم مي كنند : در معلامات و نظريات خود بسيار دقت كنيد .

اسباب سفرتان را پيدا مي كنيد : مشكلات بسياري بر سر راهتان پديدار مي شود .

طالع بینی باستان