روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اسارتگاه

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختي دجار خواهيد شد .

۲ـ اگر خواب ببينيد فردي از اسارتگاه آزاد مي شويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختي و نوميدي خود را آزاد خواهيد ساخت .

طالع بینی باستان