روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ارگ

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر در خواب صداي ارگ را از كليسا بشنويد ، علامت آن است كه افراد خانواده از يكديگر جدا خواهند شد.

۲ـ اگر خواب ببينيدبا ارگ آهنگ دلپذيري را مي نوازيد ، علامت آن است كه از آسايش دنيوي بهرمند مي گرديد و امتيازات اجتماعي زيادي به دست مي آوريد.

۳ـ آواز محزوني كه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست يا مقامي است و همچنين حكايت از وظايفي خسته كننده دارد.

 

ليلا برايت میگويد:

اگر در خواب ارگ بسازيد، نشانه‏ى آن است كه خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازيد، احتمالا مشكلاتى برايتان پيش خواهد آمد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

ارگ يك كليسا : دوستان سعي دارند به شما كمك كنند.

شما ارگ مي فروشيد : تجربه هاي تلخي در انتظار شماست

ارگ مي زنيد : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد.

صداي ارگ را مي شنويد : بستگان به خانه شما مي آيند

شما در كلسيا ارگ مي نوازيد : اضطراب

صداي بلند و نا خوشايند يك ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ كرده است .

صداي يك ارگ در مراسم تدفين : شانس .

طالع بینی باستان