روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اروپا

آنلي بيتون میگويد:

اگر در خواب به اروپا سفر كرديد، دليل آن كه مسافرتى خواهيد داشت كه منافع مالى خود را تثبيت مى‏كنيد و اگر زنى در خواب به اروپا سفر كند و سفر برايش ناخوشايند باشد، باعث نااميدى دوستان و نامزد خود خواهد شد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اروپا : شادي نا خواسته

اروپا را روي نقشه نگاه مي كنيد : موفقيت شما بهتر خواهد شد.

به اروپا سفر مي كنيد : برخوردهاي مهم با آدمهاي جالب خواهيد داشت .

به همراه اشخاص ديگر به اروپا سفر مي كنيد : ناكامي بزرگ در عشق و احساس

از تعدادي كشور اروپايي ديدن مي كنيد : كارو معاملات عالي

از اروپا برمي گرديد : با دوستانتان مشاجره خواهيد كرد.

شما را از اروپا بيرون ميكنند : كار سخت درآينده نزديك

شما را به اروپا تبعيد ميكنند : يك خطر پنهان شده

شما مقيم يك كشور اروپايي هستيد : خبرهاي دروغ ميشنويد

شما با كشورهاي اروپايي كار يا معامله مي كنيد : ناكامي براي دشمنان شما .

فال تاروت اندروید