روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اردوگاه

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اردوگاه : يك زندگي سالم و طولاني

شما در يك اردوگاه هستيد : دردسرهاي بزرگ در آينده

مانع آن ميشويد كه شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتي خود باشيد.

يك دختر جوان خواب ببيند كه او را به اردوگاه برده اند : ازدواج

اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزديكي شماست

شما در اردوگاه فقرا هستيد : شانس و شادي

اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشكل ميرسد.

ديگران در اردوگاه هستند : اشياءقيمتي را كه فكر ميكرديد گم شده پيدا مي كنيد.

فال تاروت اندروید