روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ارتقاء

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد به مقامي والا ارتقاء مي يابيد ، علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پيشرفت و ثروت دست خواهيد يافت.

۲ـ اگر خواب ببينيد به سمت آسمان صعود مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت ، اما بايد براي حفظ و نگهداري ثروت خود بشتر بكوشيد.

 

هانس كورت میگويد:

اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پيدا كرديد، نشانه‏ى دقت در كارها و پيشرفت در زندگى مى‏باشد.

نرم افزار محاسبه سن