روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

احمق

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب احمقها : يك اتفاق غيره منتظره و خوشايند در انتظار شماست .

يك دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده اي كار ميكند .

شما احمق هستيد : بزودي خودتان را در پست وزارت خواهيد ديد .

بچه ها احمق هستند : روي نردبان اجتماع در پله هاي بالا جا خواهيد داشت .

نرم افزار مدت تماس