روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اجداد

لوک اويتنهاو مي گويد :

اجداد : زيان و ضررهاي ناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبي در کارها داشته باشيد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما پدربزرگ يا مادر بزرگ هستيد : آرزوهايتان برآورده ميشوند.

با پدر بزرگ يا مادر بزرگ صحبت ميكنيد : ۱- ارث ۲- مرگ ناگهاني

بچه هاي كوچك به همراهي پدر يا مادر بزرگشان شما در سلامتي كامل خواهيد بود.

نرم افزار محاسبه سن